Výroba piva

Technologický postup výroby piva

Suroviny na výrobu piva:

·        Sladovnícky jačmeň

·        Voda

·        Chmeľ

·        Pivovarnícke kvasinky

·        látky, ktoré dodávajú pivu vzhľad a chuť

Výroba sladu 

Cieľom výroby sladu je aktivovať enzýmy jačmeňa klíčením a sušením vyklíčeného jačmeňa získať charakterové chuťové a aromatické látky. Čistenie a triedenie jačmeňa- zbavuje sa nečistôt, kovových prímesí a prachu na čistiacej linke. Na koniec sa triedi na sitovom triediči. 

 

Výroba piva zahŕňa tieto operácie:

 

·        1, príprava mladiny

·        2,kvasenie mladiny

·        3,dokvášanie mladého piva

·        4,ošetrenie piva

·        5, stáčanie a expedícia

Šrotovanie - slad musíme vhodným spôsobom rozdrviť, lebo len tak môžeme vyluhovať v ňom obsiahnuté extrakty.

Vystieranie - šrot sa zmieša s vodou, vystieranie sa robí vo vystieracej kadi. Rozpustné látky prechádzajú zo sladu do vody.

Rmutovane - jeho cieľom je rozštiepenie zložitých nerozpustných látok v slade a ich prechod do roztoku. Ide hlavne o škrob a časti bielok. Vzniká substrát vhodný na kvasenie.

Cedenie - výsledkom rmutovania je rmut, cedením kt. oddelíme extrát- sladinu do mláta. Na tento účel používa cediacu nádobu alebo sladinový filter.

Výroba mladiny - je to medzi produkt pri výrobe piva, vzniká ponáraním sladiny s chmeľom, kt. dodáva pivu charakteristickú chuť. 

Varenie sladiny s chmeľom - tento proces sa robí v chmeľovni. Výsledkom varenia sladiny s chmeľom je mladina. Pri varení sa odparuje prebytočná voda a s chmeľu do roztoku prechádzajú cenné látky, ktoré dodávajú pivu charakteristickú chuť. Zároveň sa zničia enzýmy a sladina sa sterilizuje.

Chladenie mladiny - horúcu musíme schladiť na zakvasenú teplotu 4-7 stupňov

Kvasenie mladiny - prebieha v hlavnej časti pivovaru. Ochladená mladina sa potrubím privedie v kvasných nádobách, kde sa zakváša pivovarníckymi kvasinkami. Podľa druhu piva sa nechá 6-12 hod kvasiť.

 

English version