Náš tím

Riaditeľ

Filip Baumgartner

Sekretárka

Alexandra Ďurčanská

Personálne oddelenie

Klaudia Franeková

Stanislava Mikulová

Silvia Grigová

                                  Zuzana Matkovčíková

Ekonomické oddelenie

Nikola Vávrová

Michaela Praženicová

Marketingové oddelenie

Katarína Barčíková

Jana Klimiková

Jozef Kiss

                                  Pavol Gáborík

 

Obchodné oddelenie

Petra Glejteková

Petra Chlebúchová

Zuzana Šnajderová

                                  Karolína Kotyková